Filago

Filosofi, konsept og mål

Tjøme

Tjøme vil bestå av 3 boligtun beliggende på Ormlet sentralt på Tjøme.

Hurdal økolandsby

Prosjekt med 5 trinn. Trinn 1 er ferdigstilt, tilsammen vil landsbyen bestå av ca. 200 boliger, en gård med
160 000 m2 dyrket mark og et økologisk næringsenter.

Gran

To grønne boligtun på Rognekollen - sentralt på Hadeland

Galleri

Se bilder fra våre prosjekter

Kontakt oss

Aktivhus

Det sunne pustende huset som vi bygger i alle boligprosjekter.