Filago

Filosofi, konsept og mål

Nesodden

Mulighetstudie for Filago Økolandsby
på Skoklefall

Hurdal økolandsby

Prosjekt med 5 trinn. Trinn 1 er ferdigstilt, tilsammen vil landsbyen bestå av ca. 200 boliger, en gård med
160 000 m2 dyrket mark og et økologisk næringsenter.

Gran

To grønne boligtun på Rognekollen - sentralt på Hadeland

Tjøme

Tjøme vil bestå av 3 boligtun beliggende på Ormlet sentralt på Tjøme.

Kontakt oss

Aktivhus

Det sunne pustende huset som vi bygger i alle boligprosjekter. 

Galleri

Se bilder fra våre prosjekter