HVA ER ET AKTIVHUS?

Shelter 1 i Hurdal Økolandsby boligtun 1

Shelter 1 i Hurdal Økolandsby boligtun 1

 

Aktivhus AS har som mål å utvikle og bygge energi- og klimanøytrale bygg, som samtidig leverer godt inneklima.  

Der andre konsepter kun ser på energiregnskap i driftsfase, tar Aktivhuskonseptet også med bygge- og produksjonsfase i beregningen. Aktivhus er også alene innenfor såkalt "grønn" eiendomsbransje om å legge like stor vekt på inneklima som på energi og miljø. Aktivhusene er gode å puste og leve i. 

Innovasjon er viktig for å utvikle de beste og mest framtidsrettede løsningene. Første del av Aktivhus AS sin prosjektportefølje utgjør 71 boliger, og er bygget i Hurdal Økolandsby. Erfaringene herfra har forbedret Aktivhus-standarden ytterligere, via dokumenterbare resultater av de løsningene vi har implementert i husene. 
Løsningene er valgt i samarbeid med ledende institusjoner innen anvendt miljøteknologi. 
I løpet av de neste årene ønsker vi å bygge drøye 2000 hus i Aktivhus-standard. Slik etablerer vi en ny byggenorm, som utfordrer både konvensjonell byggebransje og Passivhus-standarden.  

 

 

Aktivhusene bygges med miljøvennlige, klimanøytrale materialer. Aktivhus jobber mot - og er svært nær- målet om å levere såkalte null-energihus. 
Et null-energihus produserer i driftsfase like mye energi som det forbruker. 
Inneklima er sterkt vektlagt. Konstruksjonene er "pustende" (diffusjonsåpne) og det benyttes naturlig ventilasjon med friskluft i luker som åpnes og lukkes. Solcelleanlegg sørger for energiforsyning, og husene leveres med vedovner for brenning av biomasse i årets kaldeste måneder. Boligene leveres med tilhørende vedbod for å legge til rette for fyring. 
Aktivhusene produseres som elementer på fabrikk for å sikre effektiv produksjon og høy kvalitet.

Aktivhus fikk sommeren 2013 tilsagn fra ENOVA om tilskudd til energitiltak for det første tunet i Hurdal Økolandsby. Det anerkjente ingeniørfirmaet Rambøll gjorde da en tredjepartsvurdering av Aktivhus-konseptet. Våre løsninger oppnådde beste vurdering på alle punkter - en viktig anerkjennelse av vårt arbeid for en grønnere eiendomsbransje. 

www.aktiv-hus.no


Inneklima

Bestrebelser på å redusere energiforbruk går ofte på bekostning av godt inneklima. Blant årsakene er ukritisk materialbruk, tette sjikt og mekanisk ventilasjonsanlegg.
I Aktivhus er godt og sunt inneklima et absolutt krav.  

Byggebransjen benytter seg mye av bearbeidede materialer som gips, betong og aluminium. Få av disse er tilstrekkelig dokumentert når det gjelder effekt på helse og inneklima. I Aktivhus bruker vi naturnære og sunne byggematerialer. Til overflatebehandling benyttes inneklimasikre og miljøvennlige produkter.

Aktivhus bruker naturlig ventilasjon. Veggluker og vinduer åpnes og lukkes manuelt, etter behov. Utlufting skjer i egne kanaler, ved bruk av vindrotor og "pipeeffekt". Resultatet er et enkelt, pustende hus der ventilasjon foregår støy- og trekkfritt. 


Treverk er naturlig fuktregulerende. Sammen med en "pustende" (diffusjonsåpen) huskonstruksjon sørger dette for at luftfuktighet holdes på et optimalt nivå (40-60%). Slik reduseres problematikk knyttet til sopp, midd, tørre slimhinner og støvdannelse. 

Miljø

Aktivhus leverer i dag null-energihus, bygges med miljøvennlige, klimanøytrale materialer. 

Konvensjonelle byggeselskaper er miljøverstinger. De er storforbrukere av ressurser og lite preget av kretsløpstenkning. Aktivhus bruker fornybare, naturlige materialer, først og fremst tre. Både gulv, kledning, bordtak og isolasjon er utvunnet fra treverk. Så langt det er mulig henter vi treverk i geografisk nærhet til prosjektene.
Så langt det er mulig unngås materialer som ikke kan gjenbrukes.

Alle Aktivhus leveres med muligheter for å koble til veksthus som tilbygg. 

Energi

Aktivhus er markedets mest energieffektive boligkonsept.
I produksjonsfase bygges Aktivhus av materialer med lav produksjonsenergi. I driftsfase står sol og biomasse for boligens totale energibehov. Solcellepanel på takene kobles til strømnettet gjennom såkalt "smartmåler". Det enkelte hus leverer mer strøm enn det bruker i løpet av et kalenderår, og blir dermed Plusskunde hos Hafslund. 
Husene leveres med vedovn i oppholdsrom. Dette er ovner som utnytter treverket godt og avgir varme langsomt. Slik benyttes en fornybar ressurs til oppvarming av Aktivhusene. 

Klimagassutslipp knyttet til produksjon og drift over en periode på 50 år er i Aktivhus redusert med ca. 85 % i forhold til gjennomsnittsboliger.