Gran bærekraftige boligtun

landskap.jpg
 
søsterkirkene

søsterkirkene

Gran – Grønt prosjekt

"Gran - grønt prosjekt" er en visjon om et levende og bærekraftig lokalsamfunn med utgangspunkt i 170 -200 bærekraftige Aktivhus på Rognekollenn samt en utvikling innen bærekraftig mat, transport og grønn næringsutvikling. Gransnaturen og en framtidsrettet miljøsatsing i kombinasjon med et rikt kulturliv vil kunne gi Gran en sterk identitet som gir økt trivsel og attraktivitet som bosted og for næringsetablering. 

 

BÆREKRAFTIGE BOLIGTUN

På Rognekollen, sentralt på Gran, igangsettes nå planleggingen av flere bærekraftige boligtun, som inngår i en satsing på et grønt skifte på Gran. Rognekollen ligger sentralt på Gran, har nærhet til tog, skole, barnehage, stor skianlegg. Rognkollen ligger også sjønært og med god kollektiv transport. De tre boligtunene ligger solfylt til og utformes omkring grønne tun.

Bilde fra boligtun 1 i Hurdal Økolandsby
 

Aktivhus

Aktivhuskonseptet er miljøvennlige, sunne og klimanøytrale bygg. Godt inneklima,  gjennomførte miljøkvaliteter og energi- og klimanøytrale løsninger inngår i det helhetlige bygningskonsepet Aktivhuset er et 100 % trehus og det benyttes pustende (diffusjonsåpen) konstruksjon, og naturlig ventilasjon. Husene er svært energieffektive og tar i bruk bioenergi og solcellepaneler for å nå målet om 0-energi hus.
Aktivhuset er et miljøvennlig, robust og sunt hus – for miljøet og for deg.

 

FILAGO - BÆREKRAFTIGE BOLIGTUN

Filago utvikler en komplett modell for gjennomføring økosamfunnsprosjekter som gjør bærekraftige bo- og livsstilsmønstre tilgjengelig for flere.

Hurdal_boligfelt_01.jpg
 

For spørsmål angående prosjektet send epost til: post@filago.no eller ring 46772680