HURDAL SENTRUM - EN BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY

Hurdal Økolandsby blir snart en del av et større, grønnere Hurdal. Byggingen av Økolandsbyen har fungert som katalysator for mange prosesser i sin hjemkommune. 

Hurdal kommunes har vedtatt visjonen "Plussamfunn 2025". Den sier at kommunen skal skal være karbonnøytralt – eller bedre - innen 2025. Filago er en av kommunens viktigste samarbeidspartnere på veien mot dette målet.
Hurdal brandes nå som Bærekraftsdalen (engelsk: Sustainable Valley). Ved siden av Hurdal Økolandsby er utbygging av Hurdal sentrum det viktigste prosjektet i kommunens visjon.

Planene for nye Hurdal sentrum er blant annet: 

  • 4000-5000 mennesker bosatt tett (mindre enn 500 meter) på knutepunkter. Vedtatt reguleringsplan vil doble Hurdals innbyggertall. 
  • Tilrettelagt for gående og syklende. Biltrafikk skal være mulig, men med redusert hastighet.
  • Storsatsing mot Bilkollektivet, i tråd med det ambisiøse mål om 0,5 biler per familie. 
  • Lokalt treverk som foretrukket byggemateriale.
  • Bærekraftige byggeløsninger som trekker veksel på erfaringene fra Hurdal Økolandsby.  
  • Eget bærekraftakademi.  

Filago AS