Okerfly sameie kommer for salg i Hurdal Økolandsby

Filago lanserer nå Okerfly sameie, et nytt boligtun i Hurdal Økolandsby. Okerfly sameie består av 21 eneboliger rundt et fellestun med felleshus, stor utendørs platting, grill og lekeplass. Hver bolig har dedikert carport.

2032-02-FIL-i-01_B2-12_1st-level_living_update_R02.jpg
Hurdal_boligfelt_05.jpg
Andelslandbruk_mor_barn.jpg

På fellestunet er det lekeplass med huskestativer, balansestokker og sandkasse. Her kan barna møte lekekamerater, mens foreldrene slår av en prat - eller kanskje lager middag på fellesgrillen ved uteplattingen

Det er tre ulike boligtyper i Bolig­tun 2. Alle er eneboliger av forskjellig størrelse. Boligene er bygget med moderne standard, etter Aktivhusprinsipper.

Aktivhus er bygget i miljøvennlige materialer med stort fokus på fornybare ressurser. De er naturlig ventilert, og konstruksjonen er diffusjonsåpen. Aktivhus er også svært energieffektive med energiløsninger basert på solenergi og bioenergi. Dette gir gode og bæ­rekraftige hus og en robust, enkel, naturlig opplevelse av å bo.

Det er avsatt godt med fellesareal rundt boligene med fellestun, felleshus, uteplatting, grill og egen lekeplass. En gang- og sykkelvei går gjennom det bilfrie tunet og ned til Gjøding gård. Hver husstand har en egen carportplass med mulighet for elbillader. 

Bilfritt tun

Et hyggelig bilfritt tun med felleshus med stor uteplatting, frukttrær, bærbusker, lekeområder, grill og felles dyrkingssone skaper rom for felleskap og møter mellom naboer. Det er også mulig å følge med på ungenes lek fra vinduet. Rundt tunet er det frukttrær, bærbusker, naturlig vegetasjon og felles dyrkingskasser. Det gir tilgang til kortreist mat, til glede for både store og små. 

Boligtun 2 har gode solforhold og er prosjektert med tanke på en god balanse mellom private, halvprivate og fellessoner. Huset og hagen er din private frisone.

Hurdal Økolandsby ligger idyllisk til med store, flotte friluftsområder rett utenfor stuedøren. Det åpner for en hverdag med nærhet til urørt natur med skog, vann, strand og turmulig­heter.

iStock-599886170.jpg
Therese HagenComment