HURDAL ØKOLANDSBY


Hurdal Økolandsby er Filagos pilotprosjekt.
Filago AS ble på mange måter skapt som en kanalisering av de krefter og ressurser som ønsket å gjøre Norges første Økolandsby til virkelighet. Hurdal Økolandsby er referanserammen både private og offentlige aktører ser til. 

Hurdal Økolandsby har lang historie lokalt, med utspring i Kilden Økosamfunn på 90-tallet. Når landsbyen står ferdig vil den telle omkring 200 nøkkelferdige boenheter. Alle enhetene er Aktivhus, bygget i heltre, og med energiforsyning fra sol og ved. NTNU, Sintef og ENOVA er samarbeidspartnere i byggeprosessen, for å dokumentere anvendt miljøteknologi som ligger i husene.

Tilknyttet Hurdal Økolandsby er Gjøding gård. Her foregår mye av den lokale matproduksjonen. 
tillegg bruker landsbyboerne gården til ulike aktiviteter som smie, bigård, parsellhager, båtbygging og keramikkverksted. Det avholdes konserter og festivaler på et utendørs sceneområde. 
Hurdal Økolandsby har også kjøpt en gammel skole i nærområdet, renovert den og gjort den om til Fremtidssmia Økologiske Næringssenter. Her finnes flerbrukshall, smie, mølle, bakeri med vedfyrt bakerovn, samt kafé. 
Snart vil senteret i tillegg huse butikk, Eco Playground for barn, mikrohus-tun og kontorfellesskap. 

Byggetrinn 1 med 71 boenheter er utsolgt, og vil være ferdigstilt februar 2016. Byggetrinn 2-5 legges ut for salg i løpet av våren 2016. Klikk her... hvis du ønsker å kjøpe bolig. 
Les ellers mer om prosjektet på hjemmesiden.

 

Filago AS