TJØME – GRØNN ØY

Tre bærekraftige boligtun - på Ormelet

Røsøysundet.jpg
 
Fyrhus shutterstock.jpg

Tjøme - Grønn øy

"Tjøme - grønn øy" er en visjon om et levende og bærekraftig lokalsamfunn med utgangspunkt i tre bærekraftige boligtun samt en utvikling innen bærekraftig mat, transport og grønn næringsutvikling. Tjømenaturen og en framtidsrettet miljøsatsing i kombinasjon med et rikt kulturliv vil kunne gi Tjøme en sterk identitet som gir økt trivsel og attraktivitet som bosted og for næringsetablering.

Bilde fra boligtun 1 i Hurdal Økolandsby

3 Bærekraftige boligtun

På Ormelet, sentralt på Tjøme, igangsettes nå planleggingen av tre bærekraftige boligtun, som inngår i en satsing på et grønt skifte på Tjøme. Ormelet ligger sentralt på Tjøme, har umiddelbar nærhet til skole, barnehage, idrettsanlegg. Ormelet ligger også sjønært og med god kollektiv transport. De tre boligtunene ligger solfylt til og utformes omkring grønne tun.

Aktivhus

Aktivhuskonseptet er miljøvennlige, sunne og klimanøytrale bygg. Godt inneklima, gjennomførte miljøkvaliteter og energi- og klimanøytrale løsninger inngår i det helhetlige bygningskonsepet Aktivhuset er et 100 % trehus og det benyttes pustende (diffusjonsåpen) konstruksjon, og naturlig ventilasjon. Husene er svært energieffektive og tar i bruk bioenergi og solcellepaneler for å nå målet om 0-energi hus.

 

Hurdal_Aktivhus hus_12.jpg

FILAGO - BÆREKRAFTIGE BOLIGTUN

Filago utvikler en komplett modell for gjennomføring økosamfunnsprosjekter som gjør bærekraftige bo- og livsstilsmønstre tilgjengelig for flere.